TASMAC Pty Ltd – Smithton
2-6 Emmett Street
Smithton Tasmania 7330
Australia
Phone: 03 6452 1222
Fax:: 03 6452 2131